Hoppa till huvudinnehåll

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet inom besöksnäringen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande behörighet till högskolan.
Hitta alla utbildningar inom hotell- och turismprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Gäst får kort av receptionist på hotell

Om hotell- och turismprogrammet

Innehåll

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi och om människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns. Du får även kunskaper om hotell, konferens, turism och resor, både nationellt och internationellt.

På programmet läggs stor vikt vid arbets- miljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Se Skolverkets film om hotell- och turismprogrammet

Arbetsformer

För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Under utbildningen får du diskutera och reflektera över hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Du tränar dig också i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme. Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

SPECIALISERING

Hotell- och turismprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att arbete inom hotell-, konferens- och turistnäringen. Här är några exempel på yrkesutgångar från hotell- och turismprogrammet:

  • Aktivitets- och eventvärd
  • Konferensvärd
  • Mötes-, event- och gruppbokning
  • Receptionist
  • Våningsservice

Läs mer om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Studera vidare

Du kan studera vidare inom yrkeshögskolan efter programmet. Om du väljer ett yrkesprogram har du dessutom alltid möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till studier på högskola eller universitet, antingen inom det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen

Hotell- och turismprogrammet består av:

  • Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
  • Programgemensamma ämnen, 800 poäng
  • Individuellt val, 200 poäng
  • Gymnasiearbete, 100 poäng
  • Programfördjupning, 800 poäng

Öppna Skolverkets pdf med sammanställning av ämnen och kurser

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.