Hoppa till huvudinnehåll

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande behörighet till högskolan.
Hitta alla utbildningar inom försäljnings- och serviceprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Tjej med ipad i butik

Om försäljnings- och serviceprogrammet

Innehåll

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Då får du samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

På programmet lär du dig om handels­branschen och försäljning och service via olika kanaler och plattformar. Du lär dig om och tränar på arbetsuppgifter inom kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, kommunikation, marknads­föring och affärsutveckling. Du får även kunskaper om entreprenörskap och att ha eget företag. Målet är att du ska bli väl förberedd för att kunna göra karriär inom handelsbranschen.

Inom försäljning och service är det vanligt med kontakter och kommunika­tion mellan människor i olika samman­hang och genom olika kanaler. Under utbildningen får du därför träna din förmåga att möta och kommunicera med människor – både medarbetare och affärskontakter – i Sverige och interna­tionellt. Under utbildningen får du också möjlighet att utveckla hur du agerar etiskt och ansvarsfullt i din yrkesroll.

Arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och diskri­mineringsfrågor är andra delar av utbild­ningen liksom kunskaper om hälsa och välbefinnande samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Se Skolverkets film om försäljnings- och serviceprogrammet

Arbetsformer

Du övar på att formulera och kommu­nicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt med hjälp av olika medier. Du använder även olika former av digital teknik för kommunikation, marknadsföring och försäljning anpas­sat till olika situationer och målgrupper. Dessutom övar du på att söka, analysera och värdera information och att reflek­tera över miljöfrågor och företags roll i samhället. Du arbetar ofta i projektform för att träna din förmåga att vara aktiv och ta initiativ.

Genom att diskutera och reflektera kring det du lär dig förbereder du dig för fort­satt lärande i arbetslivet. Det hjälper dig även att förstå både verksamheten och din roll i yrket.

När du är ute på arbetsplatser får du utveckla både yrkeskunskaper och din identitet inom yrket. Du får även möjlig­het att fundera över kulturen på arbets­platser och vara en del av gemenskapen mellan kollegor.

Specialisering

Försäljnings- och serviceprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba som till exempel butiks- eller företagssäljare, marknadskommunikatör, lageroperatör, marknadsassistent eller för arbete inom e-handel.

Här är några exempel på yrkesutgångar från försäljnings- och serviceprogrammet:

Klicka på de yrkesutgångar som är länkade för att komma till info om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida. Där finns bland annat info om arbetsuppgifter, förmågor som är bra att ha, vilken utbildning som krävs, framtidsutsikter för yrket och i vissa fall filmer och intervjuer mer personer som jobbar inom yrket.

Sök info om fler yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

STUDERA VIDARE

Du kan studera vidare inom yrkeshögskolan efter programmet. Om du väljer ett yrkesprogram har du dessutom alltid möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till studier på högskola eller universitet, antingen inom det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen

Försäljnings- och serviceprogrammet består av:

  • Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
  • Programgemensamma ämnen, 900 poäng
  • Individuellt val, 200 poäng
  • Gymnasiearbete, 100 poäng
  • Programfördjupning, 700 poäng

Öppna Skolverkets pdf med sammanställning av ämnen och kurser

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.