Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

Profil: Internationell profil

ProCivitas Privata gymnasium - Helsingborg

Läs mer på skolans hemsida

Moderna språk

Steg 1

Spanska

Tyska

Franska

Steg 3

Spanska

Tyska

Franska

Om samhällsvetenskapsprogrammet

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Mer info om samhällsvetenskapsprogrammet

Om inriktningen samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du arbetar mycket med fördjupning inom samhällskunskap och historia. Du tränar på att tolka och förklara samhällsfrågor. En viktig del är att du lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder när du studerar din omgivning.