Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Yrkesprogram

Senast uppdaterad: 26 okt 2021

Det finns tolv nationella yrkesprogram. De förbereder dig för att jobba inom ett visst yrke eller för att plugga vidare på en yrkesutbildning. De flesta programmen har olika inriktningar. När du har klarat utbildningen får du en yrkesexamen.

Tolv program

De nationella yrkesprogrammen är:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Du kan läsa om varje program i programguiden

Förbereder dig för ett yrke eller vidare studier

På ett yrkesprogram lär du dig de kunskaper som behövs för ett visst yrke och för att kunna plugga vidare på en yrkesutbildning. Om du tar examen från ett yrkesprogram får du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som krävs för att söka till yrkeshögskolan.

Rätt till grundläggande högskolebehörighet

Om du vill har du även rätt att läsa de kurser som krävs för att du ska få grundläggande behörighet till studier på högskola eller universitet. Det gör du genom att välja dessa kurser antingen som individuellt val eller genom att läsa utökat program.

De kurser du behöver välja till för att få grundläggande behörighet till högskola och universitet är:

 • svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3
 • engelska 6

Läs mer om högskolebehörighet på studera.nu

Särskild högskolebehörighet

Många utbildningar på högskola eller universitet kräver att du har läst andra ämnen eller kurser också. Det kallas särskild behörighet. Om du läser ett yrkesprogram kan det vara möjligt att få viss särskild högskolebehörighet. Det skiljer sig åt mellan programmen och vilka kurser skolorna erbjuder.

Vet du redan vad du vill studera efter gymnasiet? Ta hjälp av din syv när du ska välja program och kurser så du får den behörighet du behöver.

Skolförlagd utbildning eller lärling

Du kan läsa yrkesprogram på två olika sätt. Antingen går du en skolförlagd utbildning eller en lärlingsutbildning. Det som skiljer dem åt är hur och var du lär dig. Om du går en skolförlagd utbildning läser du hela utbildningen i skolan. På en lärlingsutbildning är du ute på en eller flera arbetsplatser under minst hälften av utbildningen. Resten av tiden är du på skolan.

Inriktningar

Alla yrkesprogram utom försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har nationella inriktningar. De är olika varianter av programmet som ger dig en djupare eller bredare kunskap inom ett visst område. Inriktningarna startar oftast år 2 eller 3. För hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet kan de starta redan första året. En inriktning startar bara om tillräckligt många söker till den.

Profiler

Vissa skolor erbjuder även en profil på programmet, utöver inriktningen. Profilen består av ett paket av kurser inom programfördjupningen som skolan har valt ut. Skolorna väljer själva om de vill ha en profil. Det finns inte några regler om vad profiler får heta eller innehålla så därför kan de variera på olika skolor.

Särskilda varianter

Skolor kan få godkänt av Skolverket att skapa egna utbildningar inom de nationella yrkesprogrammen, så kallade särskilda varianter. De ska ha en tydlig egen identitet men i grunden rymmas inom examensmålet för programmet.

Examen

En utbildning på ett nationellt yrkesprogram innehåller 2500 poäng. Det finns examensmål för varje program som gäller i hela Sverige. Oavsett om du läser programmet som skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning så får du en yrkesexamen när du klarat utbildningen.

Vill läsa vidare på högskola eller universitet?

Om du väljer ett yrkesprogram har du rätt att läsa de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet till att studera vidare på högskola eller universitet. Det kan också vara möjligt att få viss särskild högskolebehörighet om du läser ett yrkesprogram.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Nästa sida: Introduktionsprogram

Läs även om

 • Övriga utbildningsprogram

  Utöver de nationella programmen finns även spetsutbildningar, särskilda varianter, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar och riksrekryterande yrkesprogram.

 • Programstrukturer – ämnen och kurser

  Programmen är uppbyggda av kurser i olika ämnen. När du läser ett visst program läser du i grunden samma ämnen oavsett vilken skola du går på. Ämnena du kan välja mellan inom programfördjupningen kan däremot skilja sig åt mellan skolor.

 • Behörighet

  För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.